Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Harnäs-Skutskär Simsällskap

Välkommen!

Nu är badet öppet med bemanning ! 
Badet är öppet från klockan 09.00 till 21.00 när vädret så tillåter under vecka 26-33.
OBS ! BOMMEN STÄNGER KL. 20:30 ALLA "BADDAGAR"

Entréavgift 20 kronor för alla från skolålder och uppåt (medlemmar gratis).

Kontant eller swish betalning / Mer info under fliken "Harnäsbadet"


Om du funderar på att börja simma så är du varmt välkommen att komma och prova på några gånger. 

Vill du bli medlem i vår förening? Klicka här! Vid eventuella frågor skicka ett mejl till : kansli@hss.nu

HSS Simskola Hösten 2018
2018-07-29 15:39
F.r.o.m Onsdag den 1 augusti startar den öppna anmälan till hösten simskola. 

Anmälan och betalning sker via vår direktanmälan länk:
https://sportadmin.se/hemsida/form/form2.asp?F={DED12A55-DE06-41B1-8216-F4EC4320946B}

För mer information om vår simskola, läs under fliken simskola eller skicka ett mejl till kansli@hss.nu
Polisen head summer cup 2018
2018-07-02 23:36

Ulrica Glaas Fd Sjöblom fina bilder sammanfattar helgens tävling (Polisen head summer cup) och hela våren på ett mycket bra sätt 😊 🏊‍♀️🏊‍♂️

Blir många timmar i bassängen med mycket slit och kämpa men resultatet blir många fina prestationer och framsteg av samtliga.
Sist men inte minst har det varit väldigt kul däremellan! 😊

Ha nu ett skönt sommaruppehåll så tar vi nya tag i höst!

Mvh, Tränarna (bokstavsgrupperna) HSS

www.arbetarbladet.se/artikel/sport/simning/medaljer-for-harnas-skutskar-simsallskap-i-stockholm

http://www.livetiming.se/results.php?cid=3832&session=0&all=1


GDPR & HSS Integritetspolicy
2018-06-25 10:59
Som medlem i vår förening ger du ditt samtycke till att föreningen använder era uppgifter i vårt register.
Har du några frågor eller nått att erina mot detta, var god kontakta oss via: kansli@hss.nu

Ge ditt samtycke via denna länk :
https://sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7B4179BBA0-1F59-4EB6-BDB8-35F649CE092E%7D
________________________________________________________________________________________________________
Integritetspolicy Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Harnäs Skutskär Simsällskap, organisationsnummer 885000-1416
c/o Leif Bergström, Norra Harnäsvägen 31 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

·    Hantering av medlemskap i föreningen

·    Föreningsadministration

·    Deltagande i föreningens träningsverksamhet

·    Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

·    Licenshantering

·    Ansökan om bidrag

·    Sammanställning av statistik och uppföljning

·    Utbildningar arrangerade av föreningen

·    Kontakt med medlem

·    Besök på vår hemsida

·    Publicering av material på hemsida och sociala medier

·    Tillträdesförbud (om tillämpligt)

·    Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan begära ett registerutdrag via att kontakta kansli@hss.nu
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan begära dataportabilitet av dina personuppgifter via att kontakta kansli@hss.nu

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

·         Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

·         Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

·         Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

·         Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

·         Om personuppgifterna har behandlats olagligt

·         Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

·         Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du vår kanslist via kansli@hss.nu

Robert vann 50 m bröstsim vid Mellansvenskas DM
2018-06-04 15:50
Robert vann 50 m bröstsim vid Mellansvenskas  DM
Stort grattis till Robert och B-gruppens tränare.

Resultat för DM-JDM (50m) 2018 Mellansvenska

 

Gren 33, 50m Bröstsim Herrar, Finaler, Senior 

Distriktrekord Seniorer: Robert Lindblom (1995) 28.79 2015-05-03 

Distriktrekord Juniorer: Robert Lindblom (1995) 28.79 2015-05-03 

 


 

Plac. 

Namn 

Född 

Förening 

 

 

 

 

 

Tid 

Status 

 

Robert Lindblom 

1995 

Harnäs Skutskär Simsällskap 

 

 

 

 

 

29.93 

 

Elias Persson 

2002 

Simsällskapet Mora 

 

 

 

 

 

30.99 

 

Nils Schönberg 

1989 

Borlänge Simsällskap 

 

 

 

 

 

31.48 

 

Sala silverdoppet 2018
2018-05-10 18:40
Här har vi de 11 simmarna som ALLA har stått för många fina insatser och prestationer idag samt 
visat att Harnäs är att räkna med framöver! / citat Peter Ekman - tränare

https://www.gd.se/artikel/sport/simning/fina-prestationer-av-harnas-skutskar-simsallskaps-yngre-simmare-i-sala-under-kristi-himmelsfard
Nyheter från våra grupper
Baddaren/Sköldpaddan & Pingvinerna, 15/04 20:03 
Förkunskaper simskola, 15/04 20:00 
 
Våra sponsorer
Samarbetspartners